Bli medlem!

Hva koster det å bli medlem?

Medlemskap i klubben koster per 2022 kr 350,- per hovedmedlem og kr 100,- per familiemedlem/hustandsmedlem.


NB! Innmelding og betaling skjer gjennom Idrettens ID hos Norges Idrettsforbund.