Dyrevelferd

Dyrevelferdskontrollører

I forbindelse med konkurranser med hunder så kom det 1 juli 2021 en egen forskrift "Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser" (Konkurransedyrforskriften).

Forskriften kan du finne her.

Bergen Trekkhundklubb har i anledning dette 3 godkjente dyrevelferdskontrollører (DVK) som er kurset av Norges Hundekjørerforbund.

En DVK er tilstede under et arrangement og skal i samarbeid med arrangør og andre funksjonærer, holde et overordnet blikk på at dyrevelferden er tilstrekkelig ivaretatt, forholdene for dyra er bra og at de har det de trenger.

Hva innebærer en rolle som DVK?

Dyrevelferdskontrolløren skal utføre praktisk kontroll av hundenes velferd. Med dette menes alle forhold som påvirker hundens velferd. Håndtering og ivaretakelse av hundene før, under og etter konkurranser, skal være på en slik måte at hunden ikke påføres unødig ubehag, smerte og lidelse. DVK skal kontrollere at hundene blir behandlet bra og at de ser friske, trygge og glade ut, uten at man må ha veterinærkyndig kompetanse.

Hvilke oppgaver har en DVK?

Dyrevelferdskontrollørens oppgaver er å utføre praktisk kontroll før, under og etter konkurranser. Det er ikke krav om at hver enkelt hund skal undersøkes. Reglene gjelder alle hunder som er på arenaen.

Under ser du en liste over oppgaver en DVK har under et arrangement:

 • Sikre at hundeholdet er korrekt i forhold til hundenes sikkerhet og velvære

  • utføre ID-og vaksinasjonskontroll.

  • påse at alle hunder har tilgang på vann.

  • ikke har synlige tegn til sykdom.

  • at hunden ikke er avmagret (kjenn på dyr med tykk pels).

  • at hunden skal ha god helse; våkne/alerte dyr som responderer på kontakt.

  • at halte dyr ikke deltar i konkurransen.

  • at hunden har normal sosial adferd.

  • påse at konkurransereglement vedr øvre og nedre temperaturgrense blir overholdt (barmark og nordisk).

  • kontrollere hvordan hundene transporteres og oppbevares i kjøretøy: størrelse på hundekasse, god ventilasjon, tørr halm, høy eller teppe, madrass i kasse/bur.

  • kontrollere oppstalling av hunder utenfor kjøretøy på arena.

  • kontrollere generell hygiene rundt hundeholdet. Det skal ikke være felles vannfat for alle deltakende hunder i f.eks målområdet.

 • Reagere direkte hvis hunden(e) blir utsatt for unødvendig hard håndtering eller høylydt kjefting.

 • Påse at utstyret som blir brukt i konkurransen er sikkert for hundene og i tråd med reglementet.

 • Påse at det ikke konkurreres med synlig drektige tisper/tisper som ammer.

 • Rapportere til arrangør/ løpsleder/ juryen ved funn av brudd på reglene.

 • Henvise til veterinærkontor eller kontakte stevneveterinæren for å sikre oppfølging av hunder som har helseproblemer på slutten av løpet eller en etappe.

Mattilsynet har også skrevet en veileder der kravene rundt "Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser" forklares. Mer informasjon om dette kan du finne her.