Deltakerstøtte

Alle som er medlem i Bergen Trekkhundklubb (BTHK) kan søke om støtte ved deltakelse på arrangementer de er med på. Klubben ønsker at så mange som mulig er aktive og representerer klubben i ulike konkurranser (både lavterskelløp og terminfestede løp).

For å kunne søke om støtte må du ha:Hva kan du søke støtte/refusjon for?


Det gis kun støtte til startkontingent, oppad begrenset til startkontingenten. Andre kostnader dekkes ikke.


Ekstra avgifter (forsinkelsesavgifter) som påløper dersom du har gjort påmelding etter ordinær påmeldingsfrist til et løp dekkes ikke


Søknadsfrist og dokumentasjon


Du må søke innen 20. desember det kalenderåret støtten gjelder. F.eks. søker du innen 20 desember 2023 for løp du har deltatt på i 2023.


NB! Dokumentasjon/kvittering for betalt for startkontingent må sendes på e-post alfa@bergen-trekkhundklubb.no  etter søknad er sendt inn av deg.


Om ordningen og saksbehandling av søknader


Årsmøtet i BTHK beslutter størrelse på refusjonsordningen og for 2023 har klubben mulighet til å gi støtte på totalt kroner 20 000.


For å gjøre ordningen mest mulig rettferdig for alle medlemmer har styret besluttet å lage en pro rata fordelingsnøkkel. Det vil si at klubben behandler alle søknader etter søknadsfristen og deretter gir støtte etter en %-fordelingsnøkkel. F.eks. dersom det er kommet søknader på kr. 40 000 vil alle godkjente søknader få 50% støtte av søkt beløp.

Styret i BTHK behandler alle søknader etter søknadsfristen og vil deretter gi tilbakemelding til alle som har søkt med utbetaling før årsskiftet.


Klikk på knappen under for å sende inn din søknad.