NM Barmark 2024 - orientering

Bergen 24.05.2024


Et enstemmig styre i Bergen Trekkhundklubb (BTHK) har besluttet at BTHK trekker seg som arrangør av NM Barmark 2024.


Årsaken til dette er at BTHK er av den oppfatning at premissene som ble lagt til grunn for klubbens søknad om å avholde NM Barmark 2024 ikke er blitt innfridd fra NHF (Norges Hundekjørerforbund) sin side. Videre  har fremdrift og koordinering mellom partene vært

av en slik karakter at BTHK mener klubben vil bli påført både omdømmerisiko og økonomisk risiko med å påta seg arrangøransvar for NM Barmark 2024. BTHK har derfor meddelt NHF om at klubben trekker seg som arrangør av NM Barmark 2024.


Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt i sakens anledning fra BTHK sin side.


Spørsmål om NM Barmark 2024 må rettes til Norges Hundekjørerforbund.


Med vennlig hilsen

Kåre Bottolfsen

Styreleder

Bergen Trekkhundklubb